Eng

Finansiärer och partners

Exempelbild.

Finansiärer

LIFE SURE finansieras med hjälp av EU:s LIFE-program samt Havs- och vattenmyndigheten

Partners

LIFE SURE genomförs av Kalmar kommun och Linnéuniversitetet.

Nyheter

Evenemang