Eng

Besök från sjöriket Skåne

Bild

Den 17 oktober 2019 besökte en grupp från projektet "En vik i sjöriket Skåne" LIFE SURE i Kalmar.

Projektet "En vik i sjöriket Skåne" undersöker statusen i Oppmannasjön. De tittar bland annat på varifrån näringsämnena i sjön kommer ifrån och vad sedimentet innehåller.

Syftet med besöket var att se vilka gemensamma nämnare våra projekt har och vad vi kan lära av varandra. 28 personer kom till Kalmar för att lära sig mer om LIFE SURE. Deltagarna kom från Kristianstads universitet, Kristianstads stad.

Program

  • Välkommen till Kalmar och LIFE SURE. Övergripande information om LIFE SURE och projektet ur ett globalt perspektiv.
  • LIFE SURE och Linnéuniversitetet
  • Vad händer i vattnet? Mer om muddringsflotten och den marina miljön
  • Vad händer på land?
  • Studiebesök på Lindö. En närmare titt på muddringsflotten, LIFE SURE LAB och reningsverket.

Dagen gav nya spännande kontakter!

Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Publicerad: 21 oktober 2019