Eng

Skonsam muddringsteknik testas i Kalmar

Bild

Kalmar kommun bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete som täcker in alla perspektiv av hållbarhet: ekonomiskt, klimatmässigt och socialt.

Publicerad: 24 februari 2020