Eng

Ny film som berättar om projektet

Vi är väldigt stolta över att presentera vår film som visar processen i projektet. Den visar hur det går till från hur muddringsroboten arbetar till hur sedimenten avvattnas och slutligen hur sedimenten tas om hand för att förhoppningsvis komma till nytta.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020
Publicerad: 29 april 2020