Eng

Om LIFE SURE

Exempelbild.

Projektet LIFE SURE har som mål att testa och demonstrera en ny muddringsteknik. Här kan du läsa mer om hur det ska gå till och om framsteg i projektet.

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand som det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Nyheter

Evenemang