Eng

Om LIFE SURE

Exempelbild.

Projektet LIFE SURE (2017-2022) har tagit fram en hel ny muddringsteknik som inte ska påverka miljön på ett negativt sätt. Testet har genomförts i Malmfjärden, i centrala Kalmar. Projektet har skapat ringar på vattnet och har skapat nya samverkan mellan kommun, universitet och företag som ska bidra till en renare Östersjö och mer cirkulär ekonomi.

Fortsättning

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand som det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Nyheter

Evenemang