Eng

Mål och syfte

LIFE SURE ska:

  1. Testa och visa en process för att rena och återvinna minst 70 procent av upptaget bottenslam.
  2. Visa en mobil muddringsteknik.
  3. Visa en optimal teknisk lösning för att ta bort övergött och förorenat bottenslam med
  4. Minimala negativa effekter på omgivande vatten och miljö.
  5. Presentera och sprida projektets resultat till problemägare i Europa.

Fler sidor inom om life sure

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand som det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Publicerad: 30 juli 2020