Eng

Projektbeskrivning

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam från grunda vattenområden som är drabbade av övergödning.

Med en muddringsrobot sugs sediment försiktigt upp från botten för att inte grumla vattnet eller störa den marina miljön. Testerna kommer att genomföras i Malmfjärden och på Lindö i Kalmar. Målet är att 70 procent av massorna vi tar upp ska kunna återanvändas.

Testkörning i Malmfjärden

Övergödning och föroreningar har blivit ett allt större problem i våra vatten. Malmfjärden är drabbat av just detta och är ett attraktivt område som vi nu hoppas ge nytt liv. Bottenslammet som ska bärgas innehåller exempelvis bly, koppar, krom, nickel, zink och fosfor. När materialet tagits bort från Malmfjärden ska det renas och sedan är målet att det ska kunna återanvändas, kanske till cement, bullervallar eller som utfyllnadsmaterial.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet driver tillsammans projektet LIFE SURE som finansieras av EU:s klimat- och miljöprogram, LIFE, samt Havs- och vattenmyndigheten.

Fler sidor inom om life sure

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE projektet

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand som det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Publicerad: 30 juli 2020