Eng

Vad händer i vattnet??

Exempelbild.

Vår muddringsrobot Mudster består av två delar: en del som är på vattenytan och en del som är under vattenytan.

Muddringsroboten åker sakta över havsbotten och suger försiktigt upp sediment. Detta görs så varsamt som möjligt för att sedimentet inte ska grumlas med vattnet.

En stor del av det som undervattensenheten suger upp består av vatten, endast några procent är sediment. Sediment är ett slags slam - här samlar sig ofta miljöfarliga ämnen.

Muddringen ligger på framkanten när det handlar om att minimera miljöpåverkan i fjärden. Forskare på Linnéuniversitetet följer noggrann vilka miljöeffekter muddringsmaskinen har, genom kontinuerliga mätningar av grumligheten i vattnet och uppföljning av effekterna på växt och djurlivet i Malmfjärden.

Mudster är helt självgående vilket innebär att ingen behöver vara på plats när den muddrar.

Karta som visar området i Malmfjärden som kommeratt muddras år 2020.

Ovan kan du se det tänkta testområdet i Malmfjärden som kommer att muddras år 2020.

Fler sidor inom om life sure

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand som det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020
Publicerad: 11 juni 2019