Eng

Vad händer på land?

Exempelbild.

På land finns ett antal stationer som ska ta hand om det som muddringsroboten sugit upp.

 

  1. LIFE SURE LAB. Allt som muddringsroboten samlar upp pumpas in i vårt ”LIFE SURE LAB”. Här mäter vi bland annat pH-värde, flöde, grumlighet, suspenderande ämnen, torr substans och temperatur.
  2. Equalization (utjämningstank). Här blandas muddringsmassorna upp för att de inte ska sedimenteras igen. Här sorteras även större material bort och hamnar i en container.
  3. Sedimentation (Sedimenteringstank). Här får sedimentet sjunka sakta till botten så att det separeras från vattnet.
  4. Dewatering (Avvattning). Här separeras vattnet från muddringmassorna. Det kan vara upp till 95 procent rent vatten som ska separeras. I de första testerna kommer vi att använda oss av speciella säckar som släpper igenom vattnet men inte massorna. Senare kommer de att ersättas av en centrifug som har högre flödeskapacitet. När säcken är full körs den bort från platsen för att användas i exempelvis något bygge.
  5. Reject Water Treatment (Vattenrening). Innan vattnet släpps ut igen så passerar det genom en filteranläggning. Slutligen går det in i ”LIFE SURE LAB” för att analyseras.

I ”LIFE SURE LAB” går det att mäta och kontrollera processen i alla steg och den kan exempelvis addera polymer, öka eller minska pH eller filtrera genom aktivt kol.

Tanken med anläggningen är att den ska vara mobil, enkel att flytta och enkel att använda.

Fler sidor inom om life sure

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster

Senast uppdaterad: 30 juli 2020
Publicerad: 11 juni 2019