Eng

Vad händer på land?

På land finns ett antal stationer som ska ta hand om det som muddringsroboten sugit upp.

  1. Allt som Mudster samlar upp i vår utjämningstank (Equalisation tank). Här blandas massorna upp för att de inte ska sedimenteras igen.
  2. Innan massorna pumpas till labbet (Laboratorium) tillsätts ett flockningsmedel.
  3. Till slut separeras vattnet och massorna i en avvattningstank (Dewatering) med en måttsydd säck av geotextil. När säcken är full körs den bort från platsen. Rejektvattnet uppehåller hög kvalitet och släpps tillbaka till fjärden genom markinfiltration.

I ”LIFE SURE LAB” går det att mäta och kontrollera processen i alla steg och den kan exempelvis addera polymer, öka eller minska pH eller filtrera genom aktivt kol.

Tanken med anläggningen är att den ska vara mobil, enkel att flytta och enkel att använda.

Fler sidor inom om life sure

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster

Senast uppdaterad: 15 juni 2021
Publicerad: 11 juni 2019